top of page

Gaelscoil Mhic Amhlaigh

Bunaíodh Gaelscoil Mhic Amhlaigh i 1993. Is scoil lánghaelach, Caitliceach, comhoideachasúil í atá suite ar Bhóthar na gCeapach i gCnoc na Cathrach. Idir 1993 – 1999 bhí an scoil lonnaithe i bhfoirgnimh sealadacha i gceantar Chnoc na Cathrach. Bhogamar isteach sa scoil nua i 1999. Tá 8 seomra ranga, halla, oifigí agus seomraí teagmhasacha sa bhfoirgnimh nua. Mar gheall ar fás agus forbairt na scoile agus suim scolaíocht tré Ghaeilge sa cheantair tá an Roinn Oideachais agus Eolaíochta tar éis síneadh scoile a cheadú dúinn a bhéas ag tosnú go luath sa todhchaí. Léigh níos mó

Gaelscoil Mhic Amhlaigh was founded in 1993. It is an all Irish, Catholic, co-educational primary school situated on the Cappagh Road in Knocknacarra. Between 1993 – 1999 we were housed in temporary accommodation in the Knocknacarra area. In 1999 we moved into our new school building of eight classrooms, school hall, offices and ancillary rooms. Due to the growth of our school and the demand for Irish medium education in the area we have our additional classes in portocabins on our school site. The Department of Education and Science have granted us an extension to the school which will be starting in the not so distant future. Read more

www.gsmhicamhlaigh.iePríomhoide: Dairíona Nic Con IomaireLeas Phríomhoide: Órla Ní Bhriain

  

Tel: 091 590152

CATHOLIC CHURCH

KNOCKNACARRA, GALWAY

Saint John the Apostle 
bottom of page